Mariaborg
Andelsboligforening


Nyheder
Foreningen
Bestyrelsen
Fælleslokale
Kalender
Husregler
Dokumenter
Skralderum

Billeder

Kontakt

Nyheder

26/4 2016 - Ordinær generalforsamling
Der blev holdt ordinær generalforsamling og, der blev valgt ny formand.
Bettina Andersen er ny formand, bestyrelsen består endvidere af: Gustav Skov Hansen, Cathrine Unbehaun, Sofie Porst & Nanna C. E. Andersen samt suppleant: Jacob Skinbjerg.

12/8 2015 - Ekstraordinær generalforsamling

Der blev i dag afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor der var valg af ny formand. Cathrine Unbehaun er ny formand, Gustav Skov Hansen skifter rollen som suppleant ud med en bestyrelsespost, og ikke mindst er Nastacha H. Andresen valgt som suppleant.

Bestyrelsens kontaktoplysninger er hermed opdateret.

1/7 2015 - Orientering om ferieudlejning, airbnb og lignende udlejningstjenester.

For at undgå misforståelser, er der i dokumentmappen lagt  et skriv der forklarer at ferieudlejning ikke er tilladt med de gældende fremlejeregler i vedtægterne.

29/4 2015 - Tilbud til andelshaverne

Venneminde farvehandel giver andelshaverne 15% rabat hvis de tager sygesikringskort el andet hvor det fremgår at de er fra A/B Mariaborg.

19/4 2014 - Dokumenter og bestyrelsesoplysninger er opdateret

Alle dokumenter er uploadet, og bestyrelsens sammensætning er opdateret.

19/4 2015 Ekstern venteliste???

Foreningen har ikke en ekstern venteliste, men hvis du er interesseret i at bo i A/B Mariaborg, er du altid velkommen til at sende formanden en mail med dine ønsker og kontaktoplysninger.

18/11 2014 - Generalforsamlingsdato

Bestyrelsen vil gerne bede alle andelshavere om, at sætte et kryds i kalenderen torsdag den 12 marts 2015 kl.18.00. Vi afholder GF i kælderen mellem nummer 20 og 22.

22/9 2014 - Information fra bestyrelsen

Vigtig information om kælderprojekt, samt referat er lagt ud på hjemmesiden. Se under dokumenter.

8/5 2014 - Arbejdsdag

Husk at der er arbejdsdag lørdag den 24 maj kl 10 - tilmelding hænger i opgangene.

10/12 2013 - Tørretumbler nummer 300 i København er her i Mariaborg.

Det har HOFOR belønnet os for, og har foræret foreningen 2 store kasser med vaskepulver som kan bruges efter først til mølle princippet, og er placeret i vaskekælderen.

17/11 2013 - Ordinær generalforsamlingsdato i 2014

Find jeres 2014 kalender frem, og sæt et stort kryds ud for 8 april 2014 kl 19, for der afholder vi generalforsamling i kælderen under nr 20.

10/9 2013 - Arbejdsdag fastsat til søndag den 29 september kl 10.

Vi skal bl.a.sætte havemøblerne ind fra loft og gård. Det er en frivillig arbejdsdag, og vi håber at se så mange som muligt. Vi mødes i fælleslokalet.

1/8 2013 - Nye krav til sortering af affald.

Københavns kommune har sat tre mindre containere op, og det betyder at vi som andelshavere skal sortere vores affald meget bedre.

10/7 2013 - Bestyrelsens oplysninger er opdateret
 
4/4 2013 Ny administration
Fra 1. april bruger vi ikke Jens Duus mere som administration. Vi er overgået til DATEA, jfr sidste GF. Skal du i kontakt med dem, kontakt da DATEA. Se kontakt

4/4 2013 - Ordinær GF er rykket til d. 29. maj.
Årsagen er forsinket regnskab - det har vi prøvet før. Indkaldelser kommer når tid er.

25/1 2013 - Ny vicevært
Vores ejendomsservice firma Scan Park har skiftet vores mand ud. Kim Axkær kan og skal således ikke kontaktes mere. Ny mand hedder kenny Mundeling og har nummer 22387484. Skiftet sker da undertegnede (formanden) har udtykt utilfredshed med bl.a. kommunikationen og udførslen af arbejdsopgaverne i almindelighed. Jeg forventer mig meget af det nye samarbejde, og hvis det ikke er bedre, så tøver jeg ikke med skifte hele firmaet ud. Mads Gundersen er i øvrigt også blevet udskiftet med Mads Beier. Kontakt siden er opdateret.

31/12 2011 - Juletræer ved skralderummet
er storskrald og er ikke tilladt. Der er blevet stillet et her i dag. Det skal fjernes. Tak.

23/11 2010 - Energimærke
Så er vores energimærke færdigt. Det er blevet indberettet til energistyrelsen og sendt til administrationen. Rapporten er lagt under Dokumenter.

24/10 2010 - Låse til vaskeordning
I foreningen har vi som bekendt en vaskeordning, hvor man for 100kr,- om måneden kan benytte sig af vores vaskefaciliteter. Vi har opdateret nummerlisten og indkøbt nummererede låse særligt til tavlen, som vil blive omdelt til alle tilmeldte beborere, sammen med en skrivelse. Alle gamle låse bedes derfor udskiftet med denne eller fjernet.
Egne låse der ikke er fjernet pr. 1/12 vil blive fjernet af foreningen
, således at tavlen kun bærer de nye indkøbte låse.
Såfremt du mangler lås eller har spørgsmål, bedes du kontakte bestyrelsen.

8/10 2010 - Velkomstskrivelse til nye beboere.
En skrivelse er lavet til nye beboere. Må også godt læses af gamle beboere.:-)
Lagt under dokumenter.

1/10 2010 - Fremleje og udlån af lejligheden
Har du tænkt på at fremleje eller udlåne din lejlighed, så findes der nu en skrivelse under Dokumenter der beskriver vores regler om bopælspligt og fremleje i almindelighed. Ellers henvises der til vores vedtægter og lejeloven, som vi henholder os til i den forbindelse.

17/8 2010 - Genbrugsstation
Bare til info, så er genbrugsstationen på Borgervænget åbnet, så hvis man har storskrald, så er det det perfekte sted, at komme af med det.

7/5 2010 - BBR rapporten
Som vi talte om på GF, så skal BBR rapporten hos kommunen opdateres, så den passer med fakta. Alle, der har fået lavet bad, bedes gå ind og se, om dette nu også er blevet registeret korrekt i BBR rapporten. Hvis man mener, man har fået godkendt sit bad, medn det ikke er registreret, så skal man kontakte kommunen. Hvis man ikke har fået godkendt sit bad overhovedet, så skal man have det gjort omgående, da det som sagt på GF har indflydelse på vores vurdering og dermed på vores andelskrone. Gå på www.kk.dk for at indhente byggetilladelse.

For at se BBR rapporten, gå til www.ois.dk, vælg kommune (København), vej (Thomas Laubs Gade), nr (16 f.eks) og tryk "Søg". Vælg derefter én af adresserne til venstre. I listen, der fremkommer, vælges "BBR-meddelelse" under "BBR-oplysninger. Hvis der står et tal (f.eks 01) ud for din lejlighed, så er dit bad registreret. Står der er "D", er det ikke.

12/4 2009 - Husdyr
Regler for husdyr indskærpet til ikke at tillade hunde. Dette, fordi vi alligevel aldrig giver tilladelse til at holde hunde. Grunden er generelt at hunde ofte har en støjende adfærd, hvilket ikke gør sig godt i vores lydte ejendom. Vi har før haft dårlige oplevelser i den forbindelse.Copyright © 2010, AB Mariaborg. Webmaster: Gustav Skov Hansen