Ny administration

Fra 1. april bruger vi ikke Jens Duus mere som administration. Vi er overgået til DATEA, jfr sidste GF. Skal du i kontakt med dem, kontakt da DATEA. Se kontakt

Ny vicevært

Vores ejendomsservice firma Scan Park har skiftet vores mand ud. Kim Axkær kan og skal således ikke kontaktes mere. Ny mand hedder kenny Mundeling og har nummer 22387484. Skiftet sker da undertegnede (formanden) har udtykt utilfredshed med bl.a. kommunikationen og udførslen af arbejdsopgaverne i almindelighed. Jeg forventer mig meget af det nye samarbejde, og hvis det ikke er bedre, så tøver jeg ikke med skifte hele firmaet ud. Mads Gundersen er i øvrigt også blevet udskiftet med Mads Beier. Kontakt siden er opdateret.

Energimærke

Så er vores energimærke færdigt. Det er blevet indberettet til energistyrelsen og sendt til administrationen. Rapporten er lagt under Dokumenter.

Close Menu