Energimærke

  • Post author:

Så er vores energimærke færdigt. Det er blevet indberettet til energistyrelsen og sendt til administrationen. Rapporten er lagt under Dokumenter.

Låse til vaskeordning

  • Post author:

I foreningen har vi som bekendt en vaskeordning, hvor man for 100kr,- om måneden kan benytte sig af vores vaskefaciliteter. Vi har opdateret nummerlisten og indkøbt nummererede låse særligt til tavlen, som vil blive omdelt til alle tilmeldte beborere, sammen med en skrivelse. Alle gamle låse bedes derfor udskiftet med denne eller fjernet.
Egne låse der ikke er fjernet pr. 1/12 vil blive fjernet af foreningen, således at tavlen kun bærer de nye indkøbte låse.
Såfremt du mangler lås eller har spørgsmål, bedes du kontakte bestyrelsen.

Fremleje og udlån af lejligheden

  • Post author:

Har du tænkt på at fremleje eller udlåne din lejlighed, så findes der nu en skrivelse under Dokumenter der beskriver vores regler om bopælspligt og fremleje i almindelighed. Ellers henvises der til vores vedtægter og lejeloven, som vi henholder os til i den forbindelse.

Genbrugsstationen

  • Post author:

Bare til info, så er genbrugsstationen på Borgervænget åbnet, så hvis man har storskrald, så er det det perfekte sted, at komme af med det.

BBR rapporten

  • Post author:

Som vi talte om på GF, så skal BBR rapporten hos kommunen opdateres, så den passer med fakta. Alle, der har fået lavet bad, bedes gå ind og se, om dette nu også er blevet registeret korrekt i BBR rapporten. Hvis man mener, man har fået godkendt sit bad, medn det ikke er registreret, så skal man kontakte kommunen. Hvis man ikke har fået godkendt sit bad overhovedet, så skal man have det gjort omgående, da det som sagt på GF har indflydelse på vores vurdering og dermed på vores andelskrone. Gå på www.kk.dk for at indhente byggetilladelse.

For at se BBR rapporten, gå til www.ois.dk, vælg kommune (København), vej (Thomas Laubs Gade), nr (16 f.eks) og tryk “Søg”. Vælg derefter én af adresserne til venstre. I listen, der fremkommer, vælges “BBR-meddelelse” under “BBR-oplysninger. Hvis der står et tal (f.eks 01) ud for din lejlighed, så er dit bad registreret. Står der er “D”, er det ikke.