BBR rapporten

Som vi talte om på GF, så skal BBR rapporten hos kommunen opdateres, så den passer med fakta. Alle, der har fået lavet bad, bedes gå ind og se, om dette nu også er blevet registeret korrekt i BBR rapporten. Hvis man mener, man har fået godkendt sit bad, medn det ikke er registreret, så skal man kontakte kommunen. Hvis man ikke har fået godkendt sit bad overhovedet, så skal man have det gjort omgående, da det som sagt på GF har indflydelse på vores vurdering og dermed på vores andelskrone. Gå på www.kk.dk for at indhente byggetilladelse.

For at se BBR rapporten, gå til www.ois.dk, vælg kommune (København), vej (Thomas Laubs Gade), nr (16 f.eks) og tryk “Søg”. Vælg derefter én af adresserne til venstre. I listen, der fremkommer, vælges “BBR-meddelelse” under “BBR-oplysninger. Hvis der står et tal (f.eks 01) ud for din lejlighed, så er dit bad registreret. Står der er “D”, er det ikke.