Ordinær generalforsamlingsdato i 2014

  • Post author:

Find jeres 2014 kalender frem, og sæt et stort kryds ud for 8 april 2014 kl 19, for der afholder vi generalforsamling i kælderen under nr 20.

Nye krav til sortering af affald

  • Post author:

Københavns kommune har sat tre mindre containere op, og det betyder at vi som andelshavere skal sortere vores affald meget bedre.

Ny administration

  • Post author:

Fra 1. april bruger vi ikke Jens Duus mere som administration. Vi er overgået til DATEA, jfr sidste GF. Skal du i kontakt med dem, kontakt da DATEA. Se kontakt

Ny vicevært

  • Post author:

Vores ejendomsservice firma Scan Park har skiftet vores mand ud. Kim Axkær kan og skal således ikke kontaktes mere. Ny mand hedder kenny Mundeling og har nummer 22387484. Skiftet sker da undertegnede (formanden) har udtykt utilfredshed med bl.a. kommunikationen og udførslen af arbejdsopgaverne i almindelighed. Jeg forventer mig meget af det nye samarbejde, og hvis det ikke er bedre, så tøver jeg ikke med skifte hele firmaet ud. Mads Gundersen er i øvrigt også blevet udskiftet med Mads Beier. Kontakt siden er opdateret.