Orientering om ferieudlejning, airbnb og lignende udlejningstjenester

For at undgå misforståelser, er der i dokumentmappen lagt et skriv der forklarer at ferieudlejning ikke er tilladt med de gældende fremlejeregler i vedtægterne.