Vedligeholdelse

Lige en venlig reminder fra bestyrelsen om at arbejder som rekvireres skal gå gennem os. Det er vigtigt at vi følger vores vedtægter omkring vedligeholdelse, som afgør om det er foreningen eller andelshaveren der skal betale. Såfremt bestyrelsen ikke er inde over rekvireringen af arbejder, er vi nødsaget til at opkræve andelshaveren for udgifterne på fakturaen – og dette vil vi gerne have mulighed for at oplyse inden fakturaen modtages og arbejderne er udført.