Arbejdsnedlæggelse i Købehavn

Alle skraldefolk i Københavns Kommune har i dag valgt at nedlægge arbejdet. Der bliver derfor ikke samlet affald ind, eller kørt beholderbestillinger som fx vask eller reparation af beholdere.
Københavns Kommune beklager situationen og håber at arbejdet bliver genoptaget hurtigst muligt. Når det sker, vil al uafhentet affald blive indsamlet inden for et par dage.
Sørg for ikke at overfylde containere, men put overskydende affald i sorte affaldssække og stil dem ved siden af containerne.