Varsling. Stilladsopsætning uge 21

  • Post author:

Bestyrelsen har i dag haft møde med bl.a. stilladsfolkene.
Stilladsopsætningen begynder i uge 21 altså fra d. 20. maj og frem.
Stilladset opsættes fra nr. 16-26 på gårdsiden og det kommer til at fylde en del, havegangen inklusiv.

Alle møbler, krukker, legetøj m.m. skal fjernes fuldstændig fra indhak og havegang inden d. 20. maj, så stilladsfolkene kan komme til at arbejde.

Der skal også være fri passage fra naboens portgennemgang ved nr. 26.
Fliseområdet ud for nr. 16-18 skal ryddes og bruges til materialeopbevaring. Der kommer ikke til at være plads til havemøbler.
Tagterassen overdækkes også i hele projektets løbetid. Alle møbler skal fjernes fra tagterassen inden tagarbejdet begynder.
På gaden opstilles der stillads fra nr. 16 til og med nr. 22 højre side i første omgang. Nærmere dato udmeldes snarest og alle cykler skal fjernes her fra.
Der skal foretages opmåling af vinduer og altandøre indvendig i samtlige lejligheder. Nærmere varsling kommer inden længe.
Der kommer også nærmere varsling om rydning af private effekter i loftsrum beliggende over nr. 16-18-20. Der skal være frit omkring en meter ud mod taget.
Ovenstående er nogenlunde alt vi ved på nuværende tidspunkt.
Bestyrelsen har endnu ikke modtaget en tidsplan for selve arbejdet. Der kommer nærmere information løbende, så husk at holde jer opdateret og følg med her på ProBo.

På forhånd tak,
Med venlig hilsen
Bestyrelsen