Byttecentralen er lukket

  • Post author:

Byttecentralen er lukket pr dags dato, da rummet skal tømmes i forbindelse med udskiftning af faldstamme. Hvis i vil være venlige at tage de ting tilbage, som i har stillet derned i tidens løb, vil det være en stor hjælp. Det skal være tømt senest 1/4-20.

På forhånd tak for hjælpen.

Bestyrelsesformandskabsændring

  • Post author:

Vores formand, Andreas Kvorning, har desværre måtte trække sig fra bestyrelsesarbejdet pga. for meget rigtig arbejde. Bestyrelsens næstformand Cathrine Unbehaun fortsætter som formand i hans fravær indtil næste generalforsamling finder sted.
Tak til Andreas, for din tid og indsats.

Ny administrator

  • Post author:

Janni Fuglsang stopper som foreningens administrator pr 26/9. Ny administrator bliver tidligere andelshaver og bestyrelsesmedlem Gustav Skov Hansen. Gustav kan træffes på mail gsh@newsec.dk eller tlf 4526 8641.
Bestyrelsen ser frem til det nye samarbejde.

Tidsplan for faldstammeprojekt

  • Post author:

Flere af jer har spurgt efter en tidsplan til faldstammeprojektet.

Her er en foreløbig tidsplan. Vi melder ud, hvis den skrider væsentlig.

Registrering uge 26-27

Udkast udbudsmateriale uge 38

Gennemgang udbudsmateriale uge 39/40

Udsendelse af udbudsmateriale uge 41

Indhentning af tilbud og vurdering af tilbud uge 45-46

Opstart uge 6-7 (2020)

Afholdelse af afleveringsforretning uge 37-38

Ekstraordinær generalforsamling

  • Post author:

Tak for stort fremmøde ved den ekstraordinære generalforsamling her til aften. Forslaget om at renovere vores faldstammer og stigstrenge ud mod gården blev stemt igennem med stort flertal. Tak for opbakningen.

Ekstraordinær generalforsamling

  • Post author:

Der blev afoldt ekstraordinær generalforsamling d. 05.11.2018 idet Betina træder af som formand og Nanna træder af som bestyrelsesmedlem.
Andreas blev valgt som ny formand og Anna blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Se dokumenter for referat.

Vinduesgennemgang

  • Post author:

Dansk Plastvindues Service kommer d. 16, 17 og  21. august og gennmegår vores vinduer. I bedes venligst rydde vindueskarmen for blomster og lignende, samt trække evt. undergardiner til side, således at de uhindret kan åbne vinduerne helt. Nøgler skal afleveres til bestyrrelsen hvis man ikke er hjemme.

Nye vaskemaskiner

  • Post author:

Vi har fået to nye vaskemaskiner i vaskekælderen. Nogle af programmerne er længere, nogle kortere, end vist på displayet. Vi skal lige lære dem at kende. Vaskemiddel skal i rum II.

Tørretumbler

  • Post author:

Hvis tørretumbleren ikke varmer, så rens filteret og tjek at der ikke er for meget tøj i tromlen. Max 9 kg vådt tøj svarende til ca en vaskemaskine.