Information fra bestyrelsen

  • Post author:

Vigtig information om kælderprojekt, samt referat er lagt ud på hjemmesiden. Se under dokumenter.

Arbejdsdag

  • Post author:

Husk at der er arbejdsdag lørdag den 24 maj kl 10 – tilmelding hænger i opgangene.

Ordinær generalforsamlingsdato i 2014

  • Post author:

Find jeres 2014 kalender frem, og sæt et stort kryds ud for 8 april 2014 kl 19, for der afholder vi generalforsamling i kælderen under nr 20.

Nye krav til sortering af affald

  • Post author:

Københavns kommune har sat tre mindre containere op, og det betyder at vi som andelshavere skal sortere vores affald meget bedre.

Ny administration

  • Post author:

Fra 1. april bruger vi ikke Jens Duus mere som administration. Vi er overgået til DATEA, jfr sidste GF. Skal du i kontakt med dem, kontakt da DATEA. Se kontakt