Vedtægter

Generalforsamling referat

Referater fra 2022 og frem vil være at finde i dokumentarkivet på ProBo.

Årsrapport

Årsrapporter fra 2022 og frem vil være at finde i dokumentarkivet på ProBo.

Budget

Budgeter fra 2022 og frem vil være at finde i dokumentarkivet på ProBo.

Andre dokumenter

Referater fra bestyrelsesmøder, beboermøder, forsikringspolice, valuarvurdering  osv. vil være at finde i dokumentarkivet på ProBo.