Affald
Husholdningsaffald skal i de dertil beregnede containere. Se regler for storskrald her.

Antenne
Ejendommen har Yousee og fællesanenne/Boxer. Det er ikke tilladt at opsætte udvendige private antenner, herunder paraboler.

Cykler
Cykler henvises til stativerne på gaden eller i cykelkælder.

Barnevogne
Barnevogne, rullestole samt rollatorer o.lign. kan stilles i opgangen.

Fællesrum
Vaskerum, kælderrum, loftsrum og andre fællesrum skal holdes aflåst og i god stand. Der må ikke stilles private ejendele i disse rum og foran dørene dertil. Dør til gennemgang til
gård og døre fra gård til køkkentrapper skal holdes aflåst.

Andelsbolig
Fremleje eller udlån af andelsboligen er som udgangspunkt ikke tilladt. I særlige tilfælde (ved arbejde i udlandet, studieophold eller lignende) bevilges efter aftale med bestyrelsen, dog max. 2 år.

Husdyr
Det er tilladt at holde husdyr, efter forud indhentet tilladelse fra bestyrelsen. Dog tillader vi ikke permanent hundehold. Hunde må godt besøge en andelshaver i max en uge, med eller uden ejer, under stor hensyntagen til naboer. Antal besøg af hund skal holdes på et absolut minimum, dvs max 1 – 2 gange årligt. Reglen om hunde er af hensyn til naboer, da ejendommen er meget lydt.

Støj, musik, maskiner
Benyttelse af radio, TV,  CD eller anden maskine/instrument skal ske med fornøden hensyn til de andre beboere. Musik instrumenter og maskiner må ikke benyttes mellem kl. 22-8 i hverdage samt kl. 22-9 i weekender. Fester, der vil føre til støj i det angivne tidsrum skal varsles i god tid.

Større forbedringer
Større forbedringer, såsom forandring af køkken eller bad m.v., skal meddeles bestyrelsen før godkendelse af kommunen.

Vaskeri
Vaskeri kan benyttes på alle ugens dage mellem kl 8 – 22. Der må ikke tørretumbles efter kl 22 af hensyn beboerne tæt på vaskerummet. Vaskerummets regler skal respekteres.

Rygning
Rygning på alle fælles arealer er ikke tilladt. Dette inkluderer fælleslokalet, fortrapper, bagtrapper, lofts- og kælderarealer.  Cigaretskodder må ikke smides på fortovet eller i gården. Ej heller må skodder smides i ristene i gården, da de er koblet til vores genbrugs vandtank.