Skralderummet må kun bruges til:

 • Restaffald
 • Aviser og ugeblade
 • Pap
 • Farligt affald
 • Elektronik skrot (alt med ledning, INGEN alm løse batterier)
 • Plast
 • Metal
 • Batterier
 • Bioaffald
 
Bemærk:
 • Der må IKKE henstilles storskrald i skralderummet eller på fortovet/gaden.
 • Storskrald skal afleveres på genbrugsstationen på Borgervænget , 300 m fra Thomas Laubs Gade. Se adresse her.
 • Ingen genbrugs-glas eller flasker i skralderummet. Der henvises til glascontaineren på Bellmans Plads. Glas-affald (billedramme-glas, knuste falsker osv.) kan indpakket lægges i containeren med dagrenovationen.
 • Al affald, aviser og pap skal placeres i de respektive containere, IKKE på jorden.
 • Ingen byggeaffald (puds, mursten, vægge, VVS osv.) i skralderummet. Dette skal beboerne selv bortskaffe.
 • Læg mærke til skiltene i skralderummet. De angiver hvilke containere er til hvad.