Regler for brug af tagterrassen:

  • Ryd op efter dig selv
  • Tør bordene af efter dig selv
  • Rygning er tilladt hvis du bruger askebægeret
  • Det er absolut ikke tilladt at kaste noget ud over kanten
  • Fyrværkeri må ikke affyres herfra
  • Musik er ikke tilladt
  • Der må ikke være støj efter kl. 22
  • Slut og rengør grillen efter brug
  • Tag hynderne med ind efter brug