Bestyrelsesformandskabsændring

  • Post author:

Vores formand, Andreas Kvorning, har desværre måtte trække sig fra bestyrelsesarbejdet pga. for meget rigtig arbejde. Bestyrelsens næstformand Cathrine Unbehaun fortsætter som formand i hans fravær indtil næste generalforsamling finder sted.
Tak til Andreas, for din tid og indsats.

Ny administrator

  • Post author:

Janni Fuglsang stopper som foreningens administrator pr 26/9. Ny administrator bliver tidligere andelshaver og bestyrelsesmedlem Gustav Skov Hansen. Gustav kan træffes på mail gsh@newsec.dk eller tlf 4526 8641.
Bestyrelsen ser frem til det nye samarbejde.

Tidsplan for faldstammeprojekt

  • Post author:

Flere af jer har spurgt efter en tidsplan til faldstammeprojektet.

Her er en foreløbig tidsplan. Vi melder ud, hvis den skrider væsentlig.

Registrering uge 26-27

Udkast udbudsmateriale uge 38

Gennemgang udbudsmateriale uge 39/40

Udsendelse af udbudsmateriale uge 41

Indhentning af tilbud og vurdering af tilbud uge 45-46

Opstart uge 6-7 (2020)

Afholdelse af afleveringsforretning uge 37-38

Ekstraordinær generalforsamling

  • Post author:

Tak for stort fremmøde ved den ekstraordinære generalforsamling her til aften. Forslaget om at renovere vores faldstammer og stigstrenge ud mod gården blev stemt igennem med stort flertal. Tak for opbakningen.